Teemme yhteistyötä lukuisten kotimaisten sekä ulkomaisten tahojen kanssa.

Farmit.net
Farmit.net –sivustolta löydät paljon mielenkiintoista asiaa kasvinviljelyyn liittyen. Fazer Myllyn uutisia löydät myös kyseiseltä sivustolta. Tutustu sivustoon: www.farmit.net

Pro Ruis ry
Pro Ruis yhdistys on perustettu tiivistämään rukiin arvoketjun yhteistyötä ja arvostusta pellolta pöytään. Fazer Mylly on yksi Pro Ruis ry:n perustajista ja on aktiivinen yhdistyksen jäsen. Pro Ruis ry:n sivuilta löytyy monipuolisesti tietoa rukiin viljelyyn liittyen: www.proruis.fi

BSAG - Elävä Itämeri säätiö
Baltic Sea Action Group (BSAG) on vuonna 2008 perustettu säätiö, joka tekee työtä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi koko Itämeren alueella.

Fazer on vuonna 2018 tehnyt Baltic Sea Action Groupille uuden viisivuotisen Itämeri-sitoumuksen. Uuden sitoumuksen neljä osa-aluetta ovat kiertotalous, kestävä viljanviljely, vesivastuullisuus ja valikoiman kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tuotantoa, toimintatapoja ja tarjoomaa Itämeren ekologista tilaa edistävällä tavalla. Sitoumus on jaettu välitavoitteisiin, jotka toimivat myös tarkistuspisteinä sitoumuksen edistymiselle. Viljanviljelyä kehitetään edelleen kestävämmäksi yhteistyössä Fazerin arvoketjun kanssa Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteita edistämällä. Lisätietoa BSAG:sta: www.bsag.fi

Carbon Action -hanke
Fazer on liittynyt mukaan Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteen laitoksen Carbon Action –hankkeeseen, jossa edistetään hiiltä peltomaahan varastoivaa viljelyä suomalaisilla maatiloilla. Maatalousmaalla on suuri potentiaali sitoa hiiltä ilmakehästä ja torjua ilmastonmuutosta. Carbon Action-hankkeessa kehitetään maaperän hiilensidonnan prosessin tuntemusta ja menetelmiä sekä hiilivaraston muutoksen todentamista mallintamalla ja mittaamalla.  Hankkeessa kohtaavat huipputiede, maanviljelijät, elintarvikealan toimijat, päättäjät sekä kuluttajat. Kaikki kasvit sitovat hiiltä kasvaessaan, mutta kaikkien kasvien viljely ei lisää maaperän hiilivarastoa kasvaessaan.

Hiiliviljely voidaan tiivistää kolmeen pääperiaatteeseen: Yhteyttämisen ja pieneliötoiminnan maksimoimiseen sekä häirinnän minimointiin. Tärkeimpinä toimenpiteinä voidaan mainita korkea sadontuotto, jatkuva kasvipeitteisyys, orgaaninen lannoitus ja maanparannus, sekä muokkaamisen ja kemiallisten torjunta-aineiden käytön minimointi. Lisätietoja Carbon Action -hankkeesta: https://carbonaction.org/etusivu/

Ravinnetaselaskuri
Ravinteiden tehokas ja optimaalinen käyttö on sekä viljelyn taloudellisuuden, että ympäristön kannalta tärkeä asia. Ravinnetaselaskurilla selvität oman peltolohkosi ravinnetaseen ja saat selville käyttämäsi lannoituksen hyötysuhteen. Kannustamme tekemään viljelykasvista riippuen laskentaa vuosittain ja hyödyntämään tasetietoa lannoitteiden käyttöä suunnitellessa.

Mikäli olet Fazer Myllyn sopimusviljelijä ja täytät ennakkonäytepussiin viljelytiedot, saat typpi- ja fosforitaseen myös Fazer Myllyn laskemana. Lisäksi Fazer Mylly ilmoittaa myös tilityslaskelmalla toimitetun erän mukana poistuneen typen ja fosforin.

Tuokaluja täsmäviljelyyn
Yksi kätevä tapa aloittaa täsmäviljely on hyödyntää apuna ilmaista Sentinel Playground -palvelua, josta saat ladattua lohkoiltasi varsin hyviä kasvustokarttoja. Pikaohjeet löydät Johannes Tiusasen Päijät-Hämeen Viljaklusterin seminaarissa pitämästä esityksestä. Esitys löytyy alla olevasta linkistä, katso diat 13-15: tiusanen_paijathameen_viljaklusteri_2018.pdf. Ilmaisen satelliittipalvelun avulla saat tukea myös manuaaliseen täsmäviljelyyn (mm. lannoitus), jolloin täsmäviljelyn pariin pääsee myös ilman kalliiden laitteiden hankintaa.

Yara Atfarm perustuu myös satelliittiteknologiaan: https://www.yara.fi/lannoitus/tyokalut/atfarm/

Hyviä työkaluja on myös mm. Yara N-Sensor ja Yara Megalab tai vastaavat. Yara Megalab-kasvianalyysillä ja vastaavilla saat tarkemmin tieto mahdollisista ravinnepuutoksista ja niiden hoidosta. Lehtivihreämittarilla (esim. Yara N-Tester) testaat nopeasti lisätyppilannoituksen tarpeen. https://www.yara.fi/lannoitus/tyokalut/

Leikkuupuimurin satokartoituksella ja työkoneiden GPS-paikanninsovelluksilla saat arvokasta tietoa viljelytoimiin ja tarkkuutta ravinteiden käyttöön ja ruiskutuksiin, sekä tukemaan polttoaineen säästämistä.

Vilja-alan yhteistyöryhmä
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry toteuttaa viljaketjun kehittämistyö- ja tiedotustoimenpiteitä sekä koordinoi yhteistyötä viljaketjun eri osapuolten välillä. VYR ry:n sivuilta löytyy laajasti tietoa viljelyyn ja viljamarkkinatilanteeseen liittyen: www.vyr.fi

Päijät-Hämeen Viljaklusteri
Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen vilja-alan yritysten yhteistyöverkosto. Toiminnassa ovat edustettuina kaikki päijäthämäläiset viljan kanssa toimivat keskeiset tahot: viljelijät, viljaa käyttävä teollisuus, ravintola- ja matkailupalveluyritykset, sekä vähittäiskauppa. Klusterin toiminnassa on pidetty tärkeänä, että pienet ja suuret toimijat ovat kehittämässä toimintaa tasavertaisina kumppaneina. Päijät-Hämeen Viljaklusterin toiminta on käynnistynyt vuonna 2003.

Viljaklusterin tavoitteena on edistää yritystensä alueellista verkottumista, tukea viljaa jalostavien yritysten yhteistyötä ja kohottaa elintarvikealan profiilia. Päijät-Hämeen Viljaklubi perustettiin vuonna 2005 Päijät-Hämeen Viljaklusterin sisään tiivistämään viljelijöiden ja teollisuuden yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan tiivistämisen keinoina ovat mm. yhteiset keskustelu- ja seminaaritilaisuudet. 

Lisätietoja Viljaklusterista: www.viljaklusteri.fi

Fazer Myllyn yhteystiedot viljakauppa-asioissa
Jenni Jokela 050 341 0127 / mylly.viljanosto@fazer.com
Marja Haapaniemi 050 301 0995 / mylly.viljanosto@fazer.com