Fazer kehittää ympäristöystävällisempää viljelyä. Merkittävänä Itämeren alueen jauhojen ja myllyviljojen käyttäjänä Fazer on koonnut yhteistyössä viljelyn arvoketjussa kymmenen konkreettista kestävän viljelyn periaatetta.

Fazerin Viljavisio ja Kestävän viljelyn periaatteet

Kestävän viljelyn periaatteet on koottu hyvistä käytössä olevista toimintatavoista. Moni periaatteista toteutuu jo pelloilla, ja osa sisältyy ympäristökorvausjärjestelmän vaatimuksiin. Periaatteet on laadittu yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut laajasti muun muassa viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä. Yhtenä tavoitteena on myös tuoda kuluttajille esille sitä työtä, jota suomalaiset viljelijät jo tekevät ympäristön eteen. Kehitettävääkin toki vielä löytyy, mm. täsmäviljelyn osalta.

Mitä on vastuullinen viljely? Katso video alla olevasta linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=wlWlD2IT9LE

Tutustu Fazerin Viljavision kuluttajaviestintään: https://viljavisio.fazer.fi/
Fazerin Viljavisiota ja kestävää viljelyä esitellään keskeisenä osana Fazer Experience Vierailukeskuksen näyttelyä. Näyttelykierrosten kautta n. 200 000 vierailijaa tutustuu näyttelyyn vuosittain, suurelta osin koululaisia. https://www.visitfazer.com/info/vierailukeskus/

Lue millä toimenpiteillä viljelijänä voit täyttää kestävän viljelyn periaatteet:
Fazerin kestävän viljelyn periaatteiden sisältö

Pilottihankkeen ja tila-auditointien lisäksi seuraamme periaatteiden toteutumista viljelijöille vuosittain lähetettävällä kyselytutkimuksella, jota on toteutettu vuodesta 2016 alkaen.

Fazerin kestävän viljelyn periaatteita pilotoidaan kolmella sopimusviljelytilalla

Pilottitiloilla pureudutaan viljavision vaikutusten mittaamiseen. Fazerilla on vuodesta 2018 alkaen ollut kolmen pilottiviljelijän kanssa käynnissä viljavision pilottihanke, jossa tarkastellaan kestävän viljelyn periaatteiden vaikutuksia. Pilottihankkkeella mitataan ja tutkitaan millaisia vaikutuksia viljavision periaatteilla, on käytännössä. Mittaamalla saamme konkreettista tietoa ja dataa viljelystä. Pilottiviljelijämme ovat sitoutuneita ja innolla mukana hankkeessa.

Toimenpiteitä ja mittauksia suunnitellaan ja tuloksia arvioidaan yhdessä viljelijöiden, asiantuntijoiden ja Fazerin edustajien kesken. Sovittuihin mittareihin kuuluu muun muassa havainnointia ja näytteiden, esimerkiksi maaperän ja tuotetun sadon analysointia. Pilotti parantaa tietämystä muun muassa maaperän ravinnetilan muutoksista sekä viljelijöiden tietämystä omista viljelylohkoistaan. Viljelijät jakavat myös kokemuksiaan muille viljelijöille.

Fazerin kestävän viljelyn tila-auditoinnit osana viljelijäyhteistyötä

Fazer Myllylle tärkeä viljelijäyhteistyön muoto on Fazerin viljavision keskeisen osa-alueen eli Fazerin kestävän viljelyn periaatteiden tila-auditoinnit. Tila-auditoinneilla käydään läpi niin viljelysuunnittelua, viljelymenetelmiä kuin tuoteturvallisuusseikkoja, sekä syvennytään Fazerin kestävän viljelyn periaatteiden toteutumiseen ja toteuttamiseen auditoitavalla tilalla. Tärkeää on myös vaihtaa ajatuksia eri tulokulmista, kestävä viljely on teema, josta viljelijät mielellään keskustelevat.

Tila-auditointeja on tehty vuodesta 2014 alkaen, kestävän viljelyn periaatteiden painotusta on lisätty vuosien saatossa entisestään. Tila-auditointeja on tehty lähemmäs pari sataa. Mikäli olet Fazer Myllyn sopimusviljelijä ja kiinnostunut tila-auditoinnista, ota yhteyttä: jenni.jokela@fazer.com.

BSAG ja Carbon Action

Fazer on liittynyt vuonna 2019 mukaan Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Ilmatieteenlaitoksen johtamaan Carbon Action hankkeeseen, joka yhdistää tutkimuksen ja käytännön työn ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Carbon Action etsii tapoja vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltoon, ja edistää hiiltä varastoivaa viljelyä suomalaisilla maatiloilla, samalla todentaen sen vaikutuksia tieteellisesti. Fazerin kestävän viljelyn periaatteet tukevat samalla hiilensidonnan tavoitteita. Katso tästä, miten Fazer kestävän viljelyn periaatteet ja hiiliviljelyn periaatteet tukevat samoja tavoitteita: CarbonAction_KestavanViljanviljelynPeriaatteet_23.3.2020.pdf

Carbon Action -hankkeessa on laadittu erilaisia oppaita ja neuvontamateriaalia viljelijöille, materiaalit löydät täältä: https://www.bsag.fi/viljelijayhteistyo/

Niin Fazerin kestävän viljelyn periaatteita, kuin hiiliviljelyä koulutetaan mm. viljelijätilaisuuksissa, viljelijämateriaalia löydät täältä: https://viljaklusteri.fi/aineistopankki/

Tutustu vastuullisuusteemaan sekä hiiliviljelyyn katsomalla Päijät-Hämeen Viljaklusterin Sopimusviljelywebinaari 2021 -tallenne: https://youtu.be/Vr_2FpGu1s0

Fazerin Kestävän viljelyn pilottiviljelijän Petri Lintukankaan ajatuksia kestävästä viljelystä voit katsoa Päijät-Hämeen Viljaklusterin Sopimusviljelywebinaari 2022 -tallenteesta:  https://youtu.be/NQBqHDmGrg0

Uudistavan viljelyn e-opisto, myös äänikirjana

Uudistavan viljelyn e-opisto on viljelijöille maksuton verkkokurssi, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Baltic Sea Action Group (BSAG) ja MinnaLearn (Reaktor). Fazer on mukana yhtenä yhteistyökumppanina tukemassa tätä hiilen sidonnan lisäämiseen pyrkivää uudistavan viljelyn kurssia. Lue lisää ja aloita opinnot: https://www.fazermills.com/fi/viljanosto/uudistavan-viljelyn-e-opisto/

Tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon - Itua ja Vastetta (IPM)

Fazer Mylly on mukana ’IPM - tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon - Itua ja Vastetta’ hankkeesssa. Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskus (Luke), Atria, Fazer Mylly ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa tilatasolle suomalaisiin tuotantoympäristöihin soveltuvia kemiallista kasvinsuojelua vähentäviä ennakoivia ja suoria kasvinsuojelun toimenpiteitä (IPM) kokemusperäisen tiedon ja tiedonvaihdon avulla. Lisäksi tavoitteena on seurata kasvien ravinteiden käyttöä ja edistää kestävää lannoitteiden käyttöä

Hankkeen tavoitteet tukevat Fazer Myllyn kestävän viljelyn periaatteita ja hankkeesta saatavat havainnot tuovat arvokasta tietoa IPM:stä Fazer Myllyn sopimusviljelijöille ja muille suomalaisille viljelijöille. Tässä hankkeessa viljelijät osallistuvat aktiivisesti IPM-menetelmien käyttöönottoon, testaamiseen, kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen sekä tiedon välittämiseen verkostoissaan yhdessä tutkijoiden, neuvonnan ja elintarvikeyritysten kanssa.

Hankkeen perustan muodostavat kaksi pilottialustaa, jotka koostuvat Fazer Myllyn ja Atrian sopimustuottajista. Tutkimukseen haettiin mukaan 20 aktiivista tilaa. Pilottitiloilla tutkitaan erikasvinsuojeluratkaisujen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Pilottitiloissa on mukana tavanomaisia ja luomutuottajia.

Hanke tuottaa tietoa ennakoivien ja suorien IPM-menetelmien biologisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta maantieteellisesti ja tuotantosuunniltaan erilaisissa tuotantoympäristöissä. Lisäksi hanke edistää kasvinsuojelun systeemitason suunnittelua ja toteutusta, lisää viljelijöiden, neuvonnan, elintarvikeyritysten ja tutkimuksen tietoisuutta IPM:n periaatteista ja vahvistaa viljelijöiden välistä tiedonsiirtoa ja kokemuksista oppimista.

Hankkeen nettisivut: https://www.atriatuottajat.fi/hankkeet/itua-ja-vastetta--hanke/

 

Yhteystiedot viljakauppa-asioissa
Jenni Jokela 050 341 0127 / mylly.viljanosto@fazer.com
Marja Haapaniemi 050 301 0995 / mylly.viljanosto@fazer.com