Ruokaa, jolla on merkitys – Ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle.

Vuonna 2018 tarkastelimme ja päivitimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen, jotta se tukisi paremmin muutostamme johtavaksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Vastuullisuus on oleellinen osa konsernin strategiaa. Uusi lähestymistapamme vastuullisuuteen onkin vahvasti linjassa strategiamme ja uudistetun brändiasemoinnin kanssa. Ne kaikki auttavat meitä yltämään entistä parempiin tuloksiin. 

Valitsimme neljä päätavoitetta, jotka kiteyttävät Fazerin kunnianhimoisen suunnan kohti vuotta 2030. Tavoitteiden valintaa ohjasi vaikuttavuus sekä se, missä määrin ne kannustavat myös muita mukaan rakentamaan vastuullisempaa tulevaisuutta

Tavoite 1: 50 % vähemmän päästöjä 

Ilmastonmuutos on haaste, joka koskettaa kaikkia. Ruokajärjestelmä ja sen aiheuttamat päästöt ovat olennaisia tekijöitä ilmastonmuutoksessa, joten elintarviketuotannon vaikutusten vähentämisellä on suuri merkitys. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös suoraan raaka-aineiden saatavuuteen, käytettävyyteen ja hintaan. Näin ollen ilmastonmuutoksen torjuminen kaikin keinoin auttaa meitä myös turvaamaan liiketoimintamme tulevaisuuden. Maailmanlaajuinen ruokajärjestelmä aiheuttaa ilmakehän lisäksi päästöjä myös veteen ja maaperään. Näitäkin päästöjä on pyrittävä vähentämään.    

Tavoite 2: 50 % vähemmän ruokahävikkiä 

Joka vuosi noin kolmannes kaikesta maailmassa tuotetusta ruuasta jää käyttämättä tai heitetään pois. Tämä hävikki aiheuttaa huomattavaa haittaa ilmastolle, vedelle, maaperälle sekä luonnon monimuotoisuudelle. Ruokahävikin vähentäminen on yksi keskeisimmistä keinoista minimoida elintarviketuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Samalla se alentaa yritystoiminnan kustannuksia ja tukee siten arvonluontia. 

Tavoite 3: 100 % vastuullisesti hankittua 

Fazer vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja elinkeinoihin paitsi oman toimintansa, myös raaka-aineiden tuotannon, logistiikan ja hankinnan kautta. Siksi meidän on huolehdittava koko arvoketjun vastuullisuudesta viljelijältä kuluttajalle saakka. Tähän pääsemme asettamalla kaikille toimittajille selkeät perusvaatimukset. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, palmuöljyn, viljan ja soijan arvoketjuihin. 

Tavoite 4: Enemmän kasvipohjaista 

Strategiamme mukaisesti haluamme tukea kuluttajia terveellisten ja vastuullisten elämäntapojen noudattamisessa. Vahva tutkimusnäyttö osoittaa, että runsaskuituinen, kasvipohjainen ruoka auttaa alentamaan useiden sairauksien riskiä. Lisäksi kasvipohjaisten elintarvikkeiden ilmastovaikutukset ovat huomattavasti liha- ja maitotuotteita vähäisempiä. Kehitämme tarjoomaamme heijastamaan kasvipohjaisen ruuan suotuisia vaikutuksia niin ihmisiin kuin ympäristöönkin. 

Kestävän viljelyn periaatteet

Fazer kehittää ympäristöystävällisempää viljelyä. Itämeren alueen suurimpana jauhonostajana ja merkittävänä myllyviljojen käyttäjänä Fazer on koonnut yhteistyössä viljelyn arvoketjussa kymmenen konkreettista kestävän viljelyn periaatetta.

Kestävän viljelyn periaatteet on koottu hyvistä käytössä olevista toimintatavoista. Moni periaatteista toteutuu jo pelloilla, ja osa sisältyy ympäristötukien kriteereihin. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Fazer Leipomoiden Suomessa ja Ruotsissa käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet.

Periaatteet on laadittu yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut laajasti muun muassa viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä. Lue lisää kestävän viljelyn periaatteista täältä.