Laatu ohjaa kaikkea tekemistämme. Ensiluokkaisten raaka-aineiden lisäksi laatu näkyy ammattitaidossa, palvelussa ja toimintatavoissa. Tästä osoituksena meille on myönnetty useita sertifikaatteja; AIB- ja FSSC 22000 sertifikaattien lisäksi meillä on ISO 45001, Halal, Kosher ja luomutuotannon sertifikaatit.

Oman ja asiakkaidemme turvallisuuden varmistaminen on meille tärkeää. Fazer Myllyn johto on sitoutunut korkean laadun ylläpitoon ja tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen. Siihen liittyy käyttämiemme raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden laadun varmistaminen, luotettavien toimittajien valinta, valmistustapojen ja -menetelmien laadukkuus, työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, jätteiden synnyn vähentäminen sekä energiatehokkuus. Tämän kaiken taustalla on Fazerin QEHS-politiikka.

Laatutyömme

Laadunhallintaamme ohjaavat AIB ja FSSC 22000 laatujärjestelmät. AIB (American Institute of Baking) on alamme asiantuntijajärjestö, jonka laatuvaatimukset keskittyvät pitkälti käytännön tekemiseen. AIB-standardi vaatii korkeaa siisteyden ylläpitoa, rakennusten ja laitteiden kunnossapitoa ja pitkälle toimintaan vietyä tuholaistorjuntaa. Kansainväliset auditoijat käyvät vuosittain arvioimassa tuotantotilojemme siisteyden ja järjestyksen.

FSSC 22000:n avulla pidämme yllä korkealaatuista laadunhallintajärjestelmää. Huolehdimme raaka-aineidemme, toimittajiemme ja alihankintamme laadusta ja luotettavuudesta sekä niihin liittyvien riskien hallinnasta. Vuosittain arvioidaan meidän toimintamme kattavuus, ohjeiden ja tavoitteiden ylläpito, työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja koko toimintamme laadukkuus huomioiden maailman jatkuva muuttuminen ja asiakkaidemme erilaiset vaatimukset.

Vaarojenarviointimme (HACCP) kattaa koko toimintamme raaka-aineista, toimittajista ja tuotannosta aina valmiisiin tuotteisiin, niiden varastointiin ja toimituksiin asti. Vaaranarviointimme sisältää myös arvioinnin toimintaamme mahdollisesti liittyvistä petoksista ja uhista. Riskejä arvioidaan koulutetulla HACCP-tiimillä.

Jäljitettävyys on osa Fazer Myllyn systemaattista laatuprosessia. Kaikki tuotteemme, käyttämämme raaka-aineet ja pakkaukset ovat jäljitettävissä. Huolehdimme systeemin luotettavuudesta testaamalla jäljitettävyyttämme useita kertoja vuodessa molempiin suuntiin eli raaka-aineesta asiakkaisiin sekä valmiista tuotteesta siihen käytettyihin raaka-aineisiin. Tämän ansiosta kaikkien raaka-aineiden alkuperä on tunnettu ja tiedetään, mihin tuotteisiin Fazer Myllyn raaka-aineita on käytetty.

Työmme työturvallisuuden eteen

Meille on tärkeää jokaisen työntekijän hyvinvointi. Olemme panostaneet työturvallisuuden ylläpitoon sertifioimalla toimintamme ISO 45001 standardin mukaan. Tavoitteemme on 0 työtapaturmaa, jossa vuonna 2019 onnistuimme. Työturvallisuutta ylläpidetään säännöllisillä riskinarvioinneilla, mutta tärkeimpänä pidämme jokaisen työntekijämme mahdollisuutta osallistua työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitoon. Työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti ja kaikilla on mahdollisuus kertoa eteenpäin havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä, myös nimettömästi.

Vastuullisuus Fazerilla

Vuonna 2018 tarkastelimme ja päivitimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen, jotta se tukisi paremmin muutostamme johtavaksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Fazerin uutta lähestymistapaa vastuullisuuteen ohjaa neljä toisiinsa kytkeytyvää tavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteemme ovat: 50 % vähemmän päästöjä, 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 100 % vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaista. Lue lisää Fazerin vastuullisuustavoitteista täältä.