Fazer Myllyn koeleipomolla on tärkeä rooli tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa. Tuotekehittäjämme Minna työskentelee koeleipomossa ja hänen ansiostaan myllyn toimistolla leijailee toinen toistaan herkullisempia tuoksuja.

Pyysimme Minnaa kertomaan meille tarkemmin, mitä koeleipomossa tapahtuu ja mikä hänen roolinsa on uusien tuotteiden kehitysprosessissa.

Mitkä ovat tuotekehittäjän tärkeimmät tehtävät?
”Tärkeimpiin työtehtäviini kuuluvat tuotteiden testaaminen, tuotekehitys yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa sekä leipominen asiakastilaisuuksia varten. Leipomisen lisäksi testaamme ja mittaamme koeleipomossa tuotteiden eri ominaisuuksia”, Minna kuvailee.

Miten tuotteita testataan koeleivonnan aikana?
”Tuotteita voidaan testata eri tavoin, riippuen siitä onko kyseessä vielä kehitysvaiheessa oleva, täysin uusi tuote vai jo olemassa oleva tuote, jonka kohdalla halutaan varmistua siitä, että se toimii kuten pitää.”, Minna kertoo.

Lisäksi tuotekehittäjä kokeilee vaihtoehtoisia raaka-aineita jo olemassa olevaan reseptiin, mikäli jonkin tuotteen ainesosiin halutaan tehdä muutos. Reseptejä voidaan haluta vaihtaa vaikkapa vegaanisiksi, jolloin reseptistä tulee vaihtaa kaikki eläinperäiset tuotteet.

”Kehitämme koeleipomossa myös paranteita, joiden tärkeitä mitattavia ominaisuuksia ovat pehmeys sekä tilavuus. Nämä kaksi kulkevat usein käsi kädessä, sillä isompi tilavuus leivässä tarkoittaa monesti myös pehmeämpää leipää. Näiden mittaamiseen meiltä löytyy oma laitteisto, jonka avulla saamme tarkkaa ja vertailukelpoista dataa”, Minna kertoo.  


Koeleipomo_sisältö4.png
Kuvassa näkyvän laitteen avulla voidaan testata leivän pehmeyttä eri päivien päästä.

Koeleipomo_sisältö2.png

Leipien tilavuuseron voi huomata myös silmämääräisesti. Kuvassa neljän leivän välillä on selkeä ero.

Tuotteita testatessa vertailukelpoisuus on erittäin tärkeää, minkä vuoksi koeleipomossa pidetään huolta, että tuotteiden testauksessa esimerkiksi leipätaikinan leivontaolosuhteet pysyvät samana.

”On pidettävä huoli esimerkiksi siitä, että taikinan sijainti nostatuskaapissa ei voi olla selittävä tekijä tuotteiden mahdollisille eroille”, Minna huomauttaa.

blobid1.png

Taikinakoneilla voidaan mitata esimerkiksi sitä, kuinka paljon voimaa käytetään taikinan vaivaamiseen. Kovempi taikina vaatii enemmän voimaa ja energiaa kuin pehmeämpi. Lisäksi näytöltä voi tarkkailla taikinan lämpötilaa eri valmistusvaiheissa.

Mistä uusien tuotteiden kehitys lähtee liikkeelle?
”Asiakaslähtöisesti. Tuotekehitys painottuu meillä asiakkaiden toiveiden kuuntelemiseen ja niiden toteuttamiseen. Monilla saattaa olla valmis visio esimerkiksi tietynnäköisestä leivästä, jolla on tietyt ominaisuudet. Meidän tehtävämme on toteuttaa tämä toive ja luoda sellainen tuote, joka mahdollistaa tämän heidän toivomansa leivän tekemisen”, Minna kuvailee.

Uusien tuotteiden kehittämisessä koeleipomolla on tärkeä rooli, sillä siellä valmistetaan testierät uusista tuotteista, jotka lähtevät asiakkaalle nähtäväksi ja maistettavaksi. Tämän jälkeen heiltä saadaan joko muutostoiveet tai vihreä valo tuotteelle.

”Ideoimme tietysti myös itse uusia tuotteita ja saamme ehdotuksia työkavereiltamme. Pohdimme uusia tuotemahdollisuuksia myynnin ja markkinoinnin kanssa, mutta uuden tuotteen syntyyn B2B-puolella vaikuttaa eniten meidän asiakkaidemme tarpeet ja toiveet”, Minna lisää.

Mitä tapahtuu koeleivotuille tuotteille?
Tuotteiden maistaminen on erittäin tärkeä vaihe tuotteiden laadun varmistamiselle. Koemaiston jälkeen loput tuotteista viedä taukohuoneeseen, jossa myös työntekijät voivat testata tuotteita ja antaa palautetta.

”Parhaiten ovat maistuneet makean leivonnan tuotteet ja ne katoavat taukotilasta hyvin nopeasti. Toinen suosikki on tuore leipä”, Minna päättää.