EU on hyväksynyt kauran hyötyihin liittyen neljä terveysväitettä, jotka koskevat sydämen terveyttä, verensokeria, kolesterolin hallintaa ja tervettä ruoansulatusta.

EU:ssa hyväksytyt terveysväitteet beetaglukaanille ja kauranjyvän kuidulle

1. väite: Betaglukaanit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina. Artikla 13(1).
Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 1 g:n kaurasta, kauraleseistä, ohrasta, ohraleseistä tai näiden lähteiden seoksesta peräisin olevia betaglukaaneja määriteltyä annosta kohti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 g kaurasta, kauraleseistä, ohrasta, ohraleseistä tai näiden betaglukaanien seoksesta peräisin olevia betaglukaaneja.

2. väite: Kaurasta ja ohrasta peräisin olevien betaglukaanien nauttiminen osana ateriaa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista kyseisen aterian jälkeen. Artikla 13(1).
Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 4 g kaurasta ja ohrasta peräisin olevia betaglukaaneja kutakin 30 g:aa imeytyvää hiilihydraattia kohti määritellyssä annoksessa osana ateriaa. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla kaurasta ja ohrasta peräisin olevia betaglukaaneja osana ateriaa.

3. väite: Kauran beetaglukaanin on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia; Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä. Artikla 14(1)(a).
Kuluttajalle ilmoitetaan, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 grammaa kauran beetaglukaania. Väitettä voidaan käyttää elintarvikkeissa, joista saa vähintään 1 gramman kauran beetaglukaania määriteltyä annosta kohti.

4. väite: Kaurajyvän kuitu edistää ulostemassan lisääntymistä. Artikla 13(1).
Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää kyseistä kuitua runsaasti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSASKUITUINEN mukaisesti.

 

Osana monipuolista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja.