Suomalaisilla on erityissuhde Itämereen ja sen kunto on meille tärkeä. Maataloudella on oikein toteutettuna ratkaisijan rooli Itämeren suojelussa. Fazer on kantanut kortensa kekoon ja sitoutunut toiminnassaan kestävään viljelyyn. Fazerin 5. huhtikuuta järjestämässä tilaisuudessa pohdittiin, millaisia kestäviä ratkaisuja viljanviljely tarjoaa Itämerelle ja vesistöille.

Suomalaisilla on erityissuhde Itämereen. Vietämme paljon vapaa-aikaa meren äärellä esimerkiksi mökkeillen, veneillen, uiden, retkeillen sekä kalastaen. Koska Itämeri on suomalaisia lähellä, näemme myös siinä tapahtuvat muutokset selvästi. Ehkä juuri siksi Itämeri ja sen kunto on meille suomalaisille niin tärkeää.

Maataloutta pidetään yleisesti syntipukkina Itämeren rehevöitymiseen. Usein kuitenkin unohtuu, että oikein toteutettuna maataloudella voikin olla ratkaisijan rooli Itämeren suojelussa.

Fazerin tilaisuudessa kestävät viljanviljelyratkaisut keskiössä

Fazerin 5. huhtikuuta järjestämässä tilaisuudessa pohdittiin, tarjoaako viljanviljely kestäviä ratkaisuja Itämerelle ja vesistöille. Paikan päälle Fazerin vierailukeskukseen Vantaalle oli saapunut laaja joukko aiheesta kiinnostuneita viljelijöitä sekä alan toimijoita.

Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström kertoi alustuksessaan, että Fazer on sitoutunut kehittämään toimintaansa tavalla, joka tukee Itämeren ekologista tasapainoa. Fazer on tehnyt sitoumuksen Itämeren suojelua edistävälle Baltic Sea Action Group -järjestölle. Hellström ja Riku Venhola Baltic Sea Action Groupilta kiittelivät hyvin sujunutta yhteistyötä sekä korostivat yhteistyön tärkeyttä.

”Kun saamme isoja toimijoita tekemään yhteistyötä, saamme myös parempia tuloksia aikaan”, Venhola kiteytti.

Fazer tuo kestävän viljelyn periaatteita viljelijöiden tietoisuuteen

Fazer julkaisi vuosi sitten kestävän viljanviljelyn periaatteet, joiden tarkoitus on hillitä vesien rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja vähentää kemikaalien käyttöä. Fazerin tavoite on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Fazer Leipomoiden Suomessa ja Ruotsissa käyttämä vilja täyttäisi kestävän viljelyn periaatteet.

Kestävämpi viljely koostuu useista valinnoista viljelyn suunnittelussa ja pelloilla: se edellyttää pitkäjänteisyyttä ja säännöllisesti tehtäviä viljelysuunnitelmia, ravinnetaseen tarkistuksia ja maa-analyysejä. Tärkeää on myös täsmäviljely eli viljelyn ja lannoitteiden valinta olosuhteiden ja tarpeen mukaan, ihmiset ja ympäristön huomioiva tuholaistorjunta, korrenlyhentäjien välttäminen mahdollisuuksien mukaan, kierrätyslannoitteiden käyttö ja talviajan viljely kerääjäkasveilla ja syysviljalla.

Fazer pyrkii tuomaan kestävän viljelyn periaatteita viljelijöiden tietoisuuteen yhä enemmän, Fazer Myllyn toimitusketjun johtaja Jarkko Arrajoki kertoo. 

”Olemme järjestäneet tilaisuuksia ja kyselyjä, sekä käymme tiivistä vuoropuhelua viljelijöiden kanssa aiheesta. Kestävän viljelyn periaatteet eivät ole kiveen hakattuja, vaan niitä arvioidaan ja kehitetään koko ajan.”

Fazer vie toiminnallaan positiivisen viestin kuluttajalle: vaikka Suomessa viljellään jo nyt kestävästi, halutaan kestävyyttä kehittää edelleen. 

Täsmäviljely edistää viljelyn kestävyyttä ja kustannustehokkuutta

Tutkimus- ja viljelijänäkökulmaa tilaisuuteen toi Suomen ympäristökeskuksen tutkija ja viljelijä Tuomas Mattila. Nummi-Pusulassa viljelevä Mattila on panostanut tilallaan erityisesti monipuoliseen ja kestävään kasvinviljelyyn.

Mattila kannusti tilallisia kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Hyviä keinoja ovat esimeriksi mahdollisimman suuren kasvipeitteisyyden ylläpitäminen, maan hyvä hoito sekä vähäinen muokkaaminen. Näin yhteyttävää peltoalaa on enemmän ja maa sekä sen mikrobit voivat paremmin.

Hän muistutti myös, että täsmäviljely on uuden tekniikan, kuten erilaisten karttojen ja mittareiden, avulla entistä paremmin toteutettavissa. Se on monesti myös taloudellisesti kannattavaa, kun esimerkiksi kalliita panoksia käytetään vain tarvittava määrä.

Kuluttajat toivovat kotimainen ruuantuotannon säilyvän Suomessa

Tilaisuudessa julkaistiin myös kuluttajapaneelin tulokset suomalaisten suhtautumisesta vastuulliseen viljelyyn. Fazer Leipomot Suomen tutkimuspäällikkö Katri Perälä kertoi, että kuluttajien tietoisuus kestävästä viljelystä on yllättävän hyvällä pohjalla.

”Luottamus kotimaiseen ruuantuotantoon on kuluttajapaneelin mukaan hyvä, mutta parannettavaakin löytyy”, Perälä kertoi.

Suurin huolenaihe tutkimukseen osallistuneilla olivat vesistöt ja niiden kunto. Myös viljelijöiden jaksaminen ja viitseliäisyys huolettivat. Kuluttajapaneelin useissa vastauksissa nousi esiin toive, että kotimainen ruuantuotanto säilyisi elinvoimaisena myös tulevaisuudessa – entistä kestävämpänä.