Syksyllä 2022 korjattiin melko keskimääräisen vuoden viljasato, noin 3,6 miljoonaa tonnia, joka on hyvä määrä.

Varastotasot olivat satokauden vaihteessa alhaiset, joten hyvälle sadolle oli tarvetta. Syysviljoja oli kylvetty ennätysala, mutta myös talvituhot olivat merkittävät. Talven tuhoaman syysvehnän tilalla kylvettiin keväällä kevätvehnää. Kevätvehnä- ja syysvehnäalat olivatkin varsin perinteisellä tasolla. Kevätvehnästä korjattiin varsin hyvät hehtaarisadot ja syysvehnästä hieman keskimääräistä vuotta heikommat.

Määrällisesti vehnästä korjattiin varsin hyvä kokonaissato. Kevätvehnän valkuaisjakauma on hyvin laaja ja keskimäärin kohtuullinen. Syysvehnä on laadullisesti pääosin hyvää muilta osin, mutta valkuaistasot ovat olleet melko matalia. Pääosa vehnäsadosta on leipävehnälaatuista, sateet eivät päässeet heikentämään vehnän laatua laajemmin.

Ruis talvehti syysviljoista parhaiten. Hehtaarisadoissa oli alueellista vaihtelua syysvehnän tapaan. Laadut olivat varsin hyvät. Sakolukujakauma on ollut varsin sopiva ja pääosa eristä on ollut sakoluvultaan yli 200. Sadon 2023 rukiin eli syksyn 2022 rukiin kylvöjen osalta olosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset ja monella tilalla kylvöt lykkääntyivät syyskuun puolelle. Toivotaan suotuisia säitä rukiin hyvän talvehtimisen onnistumiseksi.

Kauran hehtaarisadot olivat monella tilalla varsin hyviä. Kauran laatu on ennakko- ja kuormanäyteanalyyseissä osoittautunut pääsääntöisesti hyväksi. Viimeisimmissä puinneissa on ollut elintarvikekäyttöön soveltumattomia eriä, mutta pääosa analysoiduista näytteistä on ollut elintarvikelaatua. Viime kauden erittäin heikkolaatuisen ja heikkojen satojen jälkeen palattiin perinteiselle tasolle myös laadun osalta. Kauran kokonaissato oli hyvä.