Päijät-Hämeen Viljaklusterin sadonkorjuuseminaaria ei vallitsevan koronatilanteen takia poikkeuksellisesti järjestetty syksyllä 2020. Tästä huolimatta Päijät-Hämeen Viljaklusteri, Fazer Mylly ja Viking Malt päättivät julkaista satokatsaukset myllyviljojen ja mallasohran osalta.

Vuosi 2020 ei ollut helpoin kevätviljojen viljelylle Suomessa. Terminen kasvukausi alkoi jo huhti-toukokuun taitteessa, mutta tämän jälkeen lämpötilat pysyivät viileinä. Osa viljoista oli jo tässä vaiheessa kylvetty, mutta kylmän ja sateisen sään takia viljojen kasvuun lähtö viivästyi. Toukokuun lopussa ja osin kesäkuun puolellakin kylvöt jatkuivat vielä monella maatilalla.

Kylvöjen jälkeen oli kuiva jakso, mutta heinäkuun alussa alkoi sateinen jakso. Monella paikkakunnalla tuli myös rankkoja sadekuuroja, jotka kurittivat kasvustoja. Jälkiversonta oli monessa kevätviljakasvustossa voimakasta kasvukauden alun olosuhteiden vuoksi.

Suomen kevätvehnäsadon arvioidaan olevan tänä vuonna 10 vuoden keskimääräistä satoa jonkin verran alempi. Syysvehnä-, ruis- ja kaurasadot puolestaan arvioidaan keskimääräisiksi. Vaihtelevat olosuhteet satokaudella vaikuttivat etenkin kevätviljojen laatuun.

Kevätvehnän ennakkonäytteissä laatu on ollut hyvä muilta osin, mutta sakoluku on osassa eristä liian matala leivontaan. Kotimainen myllyvehnä riittää kattamaan kotimaisen tarpeen. Rukiin laatu on hyvä. Tulevana vuonna kotimainen ruis tulee riittämään hyvin leipomoteollisuuden tarpeisiin varastoissa olevan edellisen satokauden runsaan sadon ansiosta. Kauran laatu oli lopulta hyvä. Ennakkonäkymistä huolimatta ei tullut ongelmia vihreiden jyvien, eikä DON-mykotoksiinin osalta.

Varsinaiset satokatsaukset ennakkonäytetuloksineen löytyvät:

Fazer Myllyn myllyviljakatsaus: Myllyviljakatsaus Fazer Mylly 12.11.2020.pdf

Mallasohrakatsauksen löydät Viking Maltin nettisivuilta: www.vikingmalt.fi