Keskitalvi on hyvä aika alkaa tekemään tulevalle viljelykaudelle viljasadon markkinoinnin varmistavia viljelysopimuksia. Sadon laatuun ja määrään puolestaan voi vaikuttaa täsmäviljelyrutiineilla, todettiin Lahdessa järjestetyssä myllyvilja- ja mallasohraseminaarissa.

Erityisesti ruis on sopimusviljelykasvi ja muillakin viljoilla sopimusta kannattaa harkita, muistutti Fazer Myllyn viljanhankintapäällikkö Tero Hirvi Lahden Messukeskukseen Päijät-Hämeen Viljaklusterin, Fazer Myllyn, Vääksyn Myllyn ja Viking Maltin järjestämään myllyvilja- ja mallasohraseminaariin kokoontuneita viljelijöitä. Ajankohtaiset viljamarkkina-asiat kiinnostivat, sillä tilaisuuteen oli saapunut pitkälti yli 200 viljelijää. Kiinteähintainen viljelysopimus on selkein vaihtoehto, mutta markkinahintaisiakin viljelysopimuksia on tarjolla.

Vehnän varastotilanne näyttää Hirven mukaan maailmalla olevan hyvän satokauden jälkeen melko hyvä kokonaisuutena, mutta vahva vienti vetää EU:n varastoja aiempaa arvioitua tiukemmaksi kohti uutta satoa mentäessä.

”Suomessa tulevan satokauden myllyvehnän tarve näyttää tasaiselta”, Hirvi totesi.

Fazer Myllyn suurimokauran ja luomusuurimokauran tarve kasvaa uuden kauramyllyinvestoinnin myötä jo osin tulevalla satokaudella. Luomuvehnän ja -rukiin tarpeet tulevasta sadosta näyttävät tasaiselta.

Kestävän viljelyn periaatteet ja hiiliviljely

Hirvi kertoi viljelijöille kestävän viljanviljelyn tavoitteista, joihin Fazer Mylly kannustaa sopimusviljelijöitään.  Kestävä viljanviljely pohjaa tarkkaa suunnitteluun, johon kuuluu mm. viiden vuoden välein tehtävä viljelykiertosuunnitelma, maa-analyysien hyödyntäminen ja ravinnetaseiden tarkistus.

Hirvi kannusti viljelijöitä tutustumaan Baltic Sea Action Groupin eli BSAG:n hiiliviljelyperiaatteisiin, jotka opastavat kestäviin viljelymenetelmiin.

TeroHirvi2.png
Tero Hirvi kannusti viljelijöitä ottamaan käyttöön kestävän viljelyn periaatteet.

Fazer Mylly tekee tänä keväänä myös kestävän viljelyn periaatteiden kyselyn viime satokauden osalta. Lisäksi kolmella pilottitilalla jatketaan kestävän viljelyn mittauksia kolmannen vuoden osalta, Hirvi kertoi. Myös tila-auditointeja jatketaan edellisten vuosien tapaan.

Tero Hirvi muistutti myös kotoista siementä käyttäviä viljelijöitä itävyyden varmistamisesta.

”Alhainen sakoluku kielii usein myös alhaisemmasta itävyydestä. Itävyys on varmistettava hyvissä ajoin, että siemenhankinnat kevään kylvöille ehtii tarvittaessa tehdä”, hän sanoi. ”Rukiin sopimusviljelijöille on tulossa tarjous hybridirukiin siemenestä Tilasiemenen kautta alkukesästä.”

Täsmäviljely ei ole välttämättä monimutkaista

Hankkijan tuoteryhmäpäällikkö Teemu Helkala kertoi seminaariväelle täsmäviljelyn periaatteista. Hän kannusti kaikkia viljelijöitä ottamaan käyttöön täsmäviljelyn käytännöt, jotka eivät itse asiassa ole kovinkaan monimutkaisia.

”Täsmäviljely ei tarkoita välttämättä parin sadan tonnin koneita”, Helkala huomautti leikillisesti. ”Täsmäviljely lähtee siitä, että viljelijä miettii, miten omat viljelylohkot käyttäytyvät.”

Lannoituksen osalta Helkala kannusti tekemään tilakohtaisesti nolla- ja maksimilannoitusruudut, joiden avulla lannoituksen vaikutus selkiintyy viljelijälle. Samaten kylvömäärän ja -tiheyden havainnointi on helppo tehdä, kunhan malttaa kiertää lohkoja ja laskea orastiheyksiä.

TeemuHelkala2.png
Hankkija on tuomassa markkinoille uutta tekniikkaa, joka auttaa täsmäviljelyn toteuttamisessa, kertoi Teemu Helkala.

Sään merkitys on viljelyssä aivan oleellinen tekijä ja Hankkija onkin tuonut vastikään markkinoille Fieldsense-sääaseman, jonka avulla tilakohtaisen sään ja sademäärän seuranta helpottuu. Helkala kertoi, että Hankkija on tuomassa markkinoille myös puimuriin jälkiasennettavan satokartoituslaitteiston, jonka avulla onnistuu satokarttojen teko.

”Satokartta on kuitenkin vain yksi osa täsmäviljelyä. Tärkeintä on tiedon keruu omilta pelloilta. 3-5 vuoden jälkeen pystytään jo oman viljelyhistorian pohjalta tekemään ennustemalleja sadon määrästä ja laadusta”, Helkala kannusti.

 

Mikael-Ingman2.png
Viking Maltin Mikael Ingman kertoi ajankohtaisia asioita mallasohran sopimusviljelystä.

 

Myllyvilja- ja mallasohraseminaarin esitykset löytyvät osoitteesta: https://www.viljaklusteri.fi/viljelijoille/esitysmateriaalit