Pro Ruis ry:n neljättä kertaa järjestämän Ruismestari 2022 -kilpailun voitti vöyriläinen Ulf Härtull reilun 8 000 kilon hehtaarisadolla. Voittajaa valittaessa arvioitiin satomäärän lisäksi myös sadon laatua sekä viljelytoimenpiteiden ekologisuutta ja taloudellisuutta. Fazer Mylly oli jälleen mukana kilpailun toisena pääsponsorina.

Kilpailuun osallistui tänäkin vuonna viljelijöitä eri puolilta Suomea. Voittajan valitsi asiantuntijaraati, jonka edustajat vierailivat jokaisella kilpailuun osallistuneella tilalla. Viime talvena rukiin talvehtimisolosuhteet olivat haastavat, ja paikoin sadonkorjuuajan runsaat sateet vaikeuttivat rukiin puintia. Keskisadon määrä oli tänä vuonna noin 6 500 kg ja jäi näin ollen ennätysvuosia alemmaksi. Se oli kuitenkin huomattavasti valtakunnan keskisatoa (3 350 kg) korkeampi.

Kilpailun voittajan Ulf Härtullin hehtaarisato oli runsaat 8 000 kg, ja palkinnoksi hän sai Weckman WS180KG -perävaunun. Kilpailussa toiseksi sijoittui Jarkko Tuuri Seinäjoen Isorehdosta, ja kolmannelle sijalle ylsi Ville Koivuniemi Viljakkalasta.

”Ruis on mielenkiintoinen viljakasvi ja sen kasvua on mukava seurata talven yli. Viljelyalueellamme ruis on hyvä kasvi, ja viljelenkin sitä lähes vuosittain”, kertoo uusi Ruismestari Ulf Härtull.

”Kilpailun tavoitteena on lisätä viljelijöiden kiinnostusta rukiin viljelyyn, kannustaa tavoittelemaan korkeita satoja ja tuoda esille hyviä rukiin viljelyn käytäntöjä”, tiivistää Ruismestari 2022 -kilpailuraadin puheenjohtaja Tero Hirvi, joka työskentelee Fazer Myllyn viljanhankintajohtajana.

”Suomessa viljelty ruis on lähes poikkeuksetta syysruista, joka kylvetään elo-syyskuussa ja puidaan seuraavan vuoden elokuussa. Tällöin pellolla on ympäri vuoden aitoa kasvipeitteisyyttä, jolloin ruis yhteyttää myöhäiseen syksyyn ja heti aikaisin keväällä. Tämä lisää hiilensidontaa ja vähentää ravinnevalumien riskiä. Ruis on myös syväjuurinen kasvi. Syvät, vahvat juuret ovat hyväksi hiilensidonnan näkökulmasta ja viljelymaan rakenteelle. Edellä mainitut viljelymenetelmät lukeutuvat Fazerin Viljavision puitteissa laadittuihin Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteisiin”, Tero jatkaa.

Fazerin Viljavision tavoitteena on hillitä sisävesiemme ja Itämeren rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja maaperän elinvoimaisuutta sekä vähentää kemikaalien käyttöä viljelyssä. Viljavisiota viedään käytäntöön kymmenen kestävän viljanviljelyn periaatteen avulla.

Fazer Mylly ja Fazer Leipomot ovat Pro Ruis ry:n perustajajäseniä. Yhdistys perustettiin lisäämään rukiin suosiota niin viljelijöiden kuin kuluttajienkin parissa. Keinovalikoimaan kuuluvat viljelyneuvonta, sopimusviljelyn edistäminen, kasvinjalostus, tutkimus ja koulutus sekä viestintä. Fazer on merkittävä elintarvikealan toimija rukiin jatkojalostuksen kannalta. Pro Ruis ry:ssä on mukana kattavasti toimijoita koko rukiin arvoketjusta.