Tila-auditoinneilla käydään läpi niin viljelysuunnittelua, viljelymenetelmiä kuin tuoteturvallisuusseikkoja, sekä syvennytään Fazerin kestävän viljelyn periaatteiden toteutumiseen ja toteuttamiseen auditoitavalla tilalla.

”Fazer Myllylle tärkeä viljelijäyhteistyön muoto on Fazerin viljavision keskeisen osa-alueen eli Fazerin kestävän viljelyn periaatteiden tila-auditoinnit”, kertoo Fazer Myllyn viljanhankintajohtaja Tero Hirvi. Tila-auditoinneilla käydään läpi niin viljelysuunnittelua, viljelymenetelmiä, tuoteturvallisuusseikkoja (sadon käsittely, varastointi, kuljetus), sekä syvennytään Fazerin kestävän viljelyn periaatteiden toteutumiseen ja toteuttamiseen auditoitavalla tilalla. Tila-auditointeja on tehty vuodesta 2014 alkaen, kestävän viljelyn periaatteiden painotusta on lisätty vuosien saatossa entisestään. Tila-auditointeja on tehty lähemmäs pari sataa.

”Tärkeää on myös vaihtaa ajatuksia eri tulokulmista”, sanoo Fazer Myllyn viljanhankinta-asiantuntija Jenni Jokela, jonka tehtäviin tila-auditoinnit kuuluvat. ”Kestävä viljely on teema, josta viljelijät mielellään keskustelevat”, Jenni jatkaa.

Yksi tila-auditointiin osallistuneista kesällä 2022 oli Fazer Myllyn sopimusviljelijä Matti Alanko Ypäjältä. Matti päätti osallistua auditointiin kuultuaan mielenkiintoisesta yhteistyömahdollisuudesta. ”Tulevaisuuden viljakauppa on entistä muuttuvampaa, johtuen maailmalla olevista isoista mullistuksista kuten vallitseva sotatila Ukrainassa ja viime vuosina vaivannut kuivuus, joten näin ollen on hyvä olla mukana erilaisissa projekteissa ja samalla varmistaa omaa tilannekuvaa oman tilan osalta”, Matti toteaa. Matti koki myös tila-auditoinnilla käydyt keskustelut ja vuoropuhelun tärkeänä niin tämän hetken markkinanäkymien, että myös tulevaisuuden yhteistyön kannalta.