Neljättä kertaa järjestettävän rukiin viljelykilpailun tavoitteena on lisätä viljelijöiden kiinnostusta rukiin viljelyyn, löytää parhaita viljelykäytäntöjä ja kannustaa kestävään rukiin tuotantoon. Ruismestari 2022 -kilpailun järjestää Pro Ruis ry, ja Fazer Mylly on jälleen mukana kilpailun toisena pääsponsorina.

Ruismestari-kilpailussa on kyse syksyllä 2022 puitavasta ruissadosta, ja ilmoittautuminen on avoinna toukokuun loppuun saakka. Voittoon vaikuttavat viljeltävän ruisalan keskisato, sadon laatu ja hyvät viljelykäytänteet. Tulosten arvioinnin ja pisteytyksen suorittaa Ruismestari-raati, johon kuuluu edustajia ruisketjun toimijoilta, mm. Pro Ruis ry:ltä, LUKEsta ja kilpailun sponsoreilta. Aikaisemmissa Ruismestari-kilpailuissa satotasot ovat olleet poikkeuksellisen korkeita – jopa yli 10 tonnia hehtaarilta – mutta tänä vuonna keskisadot näyttävät jäävän keskimääräistä alhaisemmiksi monilla alueilla.  

”Haluamme kilpailun avulla tuoda esille, että rukiista on mahdollista saada erittäin hyvää satoa. Kilpailu tuo positiivista ja laajaa näkyvyyttä rukiin viljelylle, ja hyvät satolukemat kertovat siitä, että rukiin viljely on kannattavaa. Kilpailun kautta saadaan myös jaettua viljelykokemuksia uusista ruislajikkeista ja tuotua esille hyviä viljelykäytäntöjä. Tämä puolestaan tukee Fazerin sopimusviljelyä ja rukiin saatavuutta sekä kestävää viljelyä”, kertoo Fazer Myllyn viljanhankintajohtaja Tero Hirvi. Hän toimii myös Pro Ruis ry:n puheenjohtajana. 

”Suomessa viljelty ruis on lähes poikkeuksetta syysruista, joka kylvetään elo-syyskuussa ja puidaan seuraavan vuoden elokuussa. Tällöin pellolla on ympäri vuoden aitoa kasvipeitteisyyttä, jolloin ruis yhteyttää myöhäiseen syksyyn ja heti aikaisin keväällä. Tämä lisää hiilensidontaa ja vähentää ravinnevalumien riskiä. Ruis on myös syväjuurinen kasvi. Syvät, vahvat juuret ovat hyväksi hiilensidonnan näkökulmasta ja viljelymaan rakenteelle. Edellä mainitut viljelymenetelmät lukeutuvat Fazerin Viljavision puitteissa laadittuihin Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteisiin”, Tero jatkaa.  

Fazerin Viljavision tavoitteena on hillitä sisävesiemme ja Itämeren rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja maaperän elinvoimaisuutta sekä vähentää kemikaalien käyttöä viljelyssä. Viljavisiota viedään käytäntöön kymmenen kestävän viljanviljelyn periaatteen avulla. 

Fazer Mylly ja Fazer Leipomot ovat Pro Ruis ry:n perustajajäseniä. Yhdistys perustettiin lisäämään rukiin suosiota niin viljelijöiden kuin kuluttajienkin parissa. Keinovalikoimaan kuuluvat viljelyneuvonta, sopimusviljelyn edistäminen, kasvinjalostus, tutkimus ja koulutus sekä viestintä. Fazer on merkittävä elintarvikealan toimija rukiin jatkojalostuksen kannalta. Pro Ruis ry:ssä on mukana kattavasti toimijoita koko rukiin arvoketjusta.  

Lisätietoja Ruismestari 2022 -kilpailusta on osoitteessa http://www.proruis.fi/ruismestari/.