Konsumtionen av havre har globalt sett varit en växande trend och det är stor efterfrågan på havreprodukter, särskilt på grund av dess bevisade hälsoeffekter. EU har godkänt hälsopåståenden relaterade till fördelarna med havre när det gäller hjärt-/kärlsjukdomar, blodsocker, kolesterolhalt och matsmältning.

1

1 Havrebetaglukan bidrar till att upprätthålla normal kolesterolhalt i blodet.

2 Att som en del av måltiden äta havrebetaglukan, bidrar till att begränsa ökningen av blodsockernivån efter måltiden och utjämnar de stora svängningarna av blodsockernivån.

3 Havrebetaglukan har visat sig minska kolesterolhalten i blodet, vilket i sin tur minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar.

4 Fiber i havrekorn främjar matsmältningen. Havren ökar mängden massa som passerar genom matsmältningssystemet, vilket underlättar rörelsen i tarmarna. God matsmältning bevarar hälsan och hjälper till att förhindra matsmältningssjukdomar.