Vi lägger stora resurser på att produkterna skall vara säkra och av högsta klass samt att de produceras med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har kontroll över hela kedjan från jord till bord.

TRYGGA PRODUKTER
Vi lägger stora resurser på att produkterna skall vara säkra och av högsta klass samt att de produceras med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har kontroll över hela kedjan från jord till bord. Företaget är certifierad livsmedelsproducent enligt BRC, ISO 9001 och ISO 14001 – standarder som är hjälpmedel för att arbeta på ett systematiskt sätt med produktsäkerhet, kvalitet och miljö.

Val av leverantörer

Arbetet med produktsäkerhet, kvalitet och miljö börjar redan vid val av råvaror och leverantörer. Genom avtal med de utvalda leverantörerna säkerställer företaget att kraven uppfylls. Vi försöker alltid hitta råvaror som tillverkas på så nära håll som möjligt. Den allra största mängden råvaror är spannmål som kommer från bönder på Västgötaslätten – inte mer än tio mil från vår kvarn.

Kvalitetsanalyser av spannmålen

Vi har ett eget laboratorium som säkerställer att kvaliteten på såväl råvaror som färdiga produkter är av högsta klass. Varje spannmålsleverans analyseras enligt provtagningsplan och analyserna måste godkännas innan spannmålen tas in. Därefter sker löpande konroller under hela tillverkningsprocessen.

Utbildad personal

Ett steg i vår utveckling är att vi återkommande utbildar samtliga medarbetare inom till exempelvis hygien, produktsäkerhet, produktkännedom mm.

Interna och externa revisioner

Genom återkommande revisioner kontrolleras både internt och från externt certifieringsorgan att vi lever upp till de lagar och krav som ställs på oss.

Ekologisk produktion

Företaget är certifierat för ekologisk produktion. I vårt sortiment ingår också några KRAV- märkta produkter.

GMO

Våra produkter innehåller inte GMO och behöver inte märkas enligt gällande lagstiftning.

Nötfri produktion